ขณะนี้เว็บไซต์สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ ได้เปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่
ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์เดิมได้ที่ http://bangkok-today.com/old
หรือ เว็บไซต์ใหม่ได้ที่ http://bangkok-today.com/web